Gebruiksvoorwaarden Mylos Cadeaukaart

De verantwoordelijke uitgever van de Mylos Cadeaukaart is Mylos Restaurant, Arnhemseweg 5E, 3811 NN Amersfoort, Nederland, info@restaurantmylos.nl

De klant heeft geen enkele aankoopverplichting tijdens het bestelproces. Op eender welk moment kan hij het proces afbreken zonder gebonden te zijn aan een aankoop. De Mylos Cadeaukaart wordt pas verstuurd na het ontvangen van de betaling. Pas op het moment dat de betaling effectief is uitgevoerd, spreken we van een aankoop met de onderstaande wederzijdse verplichtingen.

De klant heeft het recht om de bestelling van een Mylos Cadeaukaart binnen veertien dagen te annuleren zonder verantwoording. Dit enkel op voorwaarde dat de klant de Mylos Cadeaukaart zelf thuis heeft aangekocht en dat de Mylos Cadeaukaart nog niet verbruikt werd. De klant krijgt de waarde van de Mylos Cadeaukaart terugbetaald. De klant draagt de kosten voor het retour zenden van de Mylos Cadeaukaart

De bestelling van een Mylos Cadeaukaart kan eenvoudig geannuleerd worden door te antwoorden op de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail ontvangt de klant na het uitvoeren van zijn betaling. De klant kan de bestelling ook herroepen door dit formulier in te vullen en per e-mail te bezorgen aan info@restaurantmylos.nl of per post t.a.v. Mylos Restaurant, Arnhemseweg 5E, 3811 NN Amersfoort.

In geval van onenigheid tussen de klant en Mylos Restaurant waarbij de klant van mening is dat het probleem niet opgelost wordt door Mylos Restaurant, kan de klant zich richten tot het Europees platform voor buitengerechtelijke geschillen: https://ec.europa.eu/odr.

Indien de klant een kleiner bedrag uitgeeft dan de waarde van de Resengo-bon, kan het resterende bedrag enkel aangeboden worden in de vorm van een tegoedbon voor de handelszaak die de Resengo-bon verzilverde. De restwaarde van een Resengo-bon wordt nooit cash terugbetaald.

De prijzen op de Mylos Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de Mylos Cadeaukaart is geen btw van toepassing.

De Mylos Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Mylos Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen.

Deels verzilverde Mylos Cadeaukaart worden niet retour genomen.

Tegoeden op de Mylos Cadeaukaart worden niet in contanten uitbetaald.

Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Mylos Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de klant kan worden gebruikt, is Mylos Restaurant niet aansprakelijk. Mylos Restaurant zal geen nieuwe Mylos Cadeaukaart aan de klant leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Mylos Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

CADEAUKAART BESTELLEN »